Terminarz spotkań z rodzicami

Wywiadówki - czwartki godz. 17.30
 
1. 17 września 2015r. – informacyjno - organizacyjna
2. 19 listopada 2015r. - informacyjna
3. 14 stycznia 2016r. – klasyfikacja śródroczna
4. 17 marca 2016r.–informacyjna dla klas I i II, propozycje ocen końcowych w kl. III
5. 19 maja 2016r. – propozycje ocen końcoworocznych w kl. I i II
 
 
Zebranie z Rodzicami 17 września rozpocznie się spotkaniem w auli z dyrektorem szkoły.

Zebranie Rady Rodziców w starym składzie o godz. 16.30 w sali 214.
Termin zebrania RR w nowym składzie zostanie podany na spotkaniach 17 września. 
 
 
.