Wywiadówki

Wywiadówki - czwartki

6 września 2018r. – informacyjno – organizacyjna

Aula szkoły:

godz. 16.30 - Rodzice uczniów klasy II i III;

godz. 17.15 – Rodzice uczniów klas I.

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w Auli odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami w salach wg harmonogramu, który wywieszony będzie w dniu spotkania, na drzwiach przy wejściu do szkoły.

15 listopada 2018r. - konsultacje

17 stycznia 2019r. – klasyfikacja śródroczna

21 marca 2019r.–konsultacje dla klas I i II, propozycje ocen końcowych w kl. III

16 maja 2019r. – propozycje ocen końcoworocznych w kl. I i II