Spotkania z Rodzicami 2021/2022

czwartki godz. 17.00

  1. 2  września 2021r. – informacyjno – organizacyjna.

Spotkania w auli z dyrektorem szkoły  oraz wychowawcami klas,

 wg harmonogramu:

godz. 16.00 rodzice klas 1;

godz. 16.45 Rodzice klas 2 

godz. 17.15 Rodzice klas 3.

Po zebraniu w auli Rodzice przechodzą do klas na spotkania z wychowawcami wg harmonogramu, który wywieszony będzie w dniu spotkania, na drzwiach przy wejściu do szkoły.

 

kolejne terminy 

  1. 18 listopada 2021r. – konsultacje
  1. 20 stycznia 2022r. – klasyfikacja śródroczna
  1. 24 marca 2022r.– konsultacje dla klas I, II, III, propozycje ocen końcowych w kl. III po Gim.
  1. 26 maja 2022r. – propozycje ocen końcoworocznych