Spotkania z Rodzicami 2020/2021

czwartki godz. 17.00

  1. 3 września 2020r. – informacyjno – organizacyjna.

Spotkania w auli z dyrektorem szkoły  oraz wychowawcami klas,

 wg harmonogramu:

godz. 16.00 rodzice klas 1;

godz. 16.30 Rodzice klas 2 po SP (A, B, C, D);

godz. 17.00 Rodzice klas 2 po Gim (F, G, H, I);

godz. 17.30 Rodzice klas 3.

Po zebraniu w auli Rodzice przechodzą do klas na spotkania z wychowawcami wg harmonogramu, który wywieszony będzie w dniu spotkania, na drzwiach przy wejściu do szkoły.

 

kolejne terminy 

  1. 19 listopada 2020r. – informacyjna
  1. 21 stycznia 2021r. – klasyfikacja śródroczna
  1. 25 marca 2021r.–informacyjna dla klas I i II, propozycje ocen końcowych w kl. III
  1. 27 maja 2021r. – propozycje ocen końcoworocznych