Spotkania z Rodzicami

Wrzesień 2019 r.

1. Poniedziałek 9 września 2019 r. – informacyjno – organizacyjne

Aula szkoły:

godz. 16.30 - Rodzice uczniów klasy I ;

godz. 17.30 – Rodzice uczniów klas II i III.

Po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w Auli odbędą się spotkania w klasach
z wychowawcami w salach wg harmonogramu, który wywieszony będzie w dniu spotkania, na drzwiach przy wejściu do szkoły.

2. Wtorek 10 września 2019 r. – zebranie Rady Rodziców – godz. 16.30 s. 214

3. Czwartek 12 września 2019 r. – zebranie Komitetu Studniówkowego - godz. 17.30


kolejne terminy - czwartki

4. 14 listopada 2019r. - konsultacje
5. 16 stycznia 2020r. – klasyfikacja śródroczna
6. 19 marca 2020r.–konsultacje dla klas I i II, propozycje ocen końcowych w kl. III
7. 21 maja 2020r. – propozycje ocen końcoworocznych w kl. I i II