Wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące rekrutacji dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów dostępne są na stronach Warmińsko-Maurskiego Kuratora Oświaty pod adresem Rekrutacja

Informacje o planowanych w I LO klasach, planowanej liczbie miejsc oraz punktowanych w rekrutacji do poszczególnych klas przedmiotach znajdują się odpowiednio w ofercie szkoły dla kandydatów po szkole podstawowej i po gimnazjum w dedykowanych systemach elektronicznego naboru:

Po szkole podstawowej

Po gimnazjum

Klasy pre IB:

Informacje i zasady naboru do klasy 1 pre IB