Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 16.05.2019 o godzinie 16:15.

Informacja o sali zostanie umieszczona przed zebraniem.