Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się dnia 10.09.2019 o godzinie 16:30.

Informacja o sali zostanie umieszczona przed zebraniem.