Od 2 do 19 stycznia 2017r. w szkole realizowany jest projekt mający na celu naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły. Przebiega on dwu-etapowo: najpierw wykłady z teorii podczas godzin wychowawczych lub lekcji EDB następnie warsztaty praktyczne podczas lekcji wychowania fizycznego.Prowadzący przygotowują pozoracje róznych wypadków a uczniowie uczą się jak w tych sytuacjach postępować: zajmują sie poszkodowanym, opatrują rany, robią opaski uciskowe, udzielają wsparcia psychicznego czy dzwonią po karetkę. Przygotowane pozoracje są bardzo realistyczne, gdż koło PCK dysponuje potrzebnym do tego sprzętem jak sztuczna krew czy sztuczne rany.

Inicjatywa i realizacja tego projektu należy do uczniów - członków szkolnego  koła PCK. Młodzież w ten sposób chce zdobyć dofinansowanie  na zakup  fantoma do ćwiczeń reanimacji.