I LO w Olsztynie jako jedna z 10 szkół w Polsce zostało zaproszone przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji do udziału w Pilotażowym Badaniu Narzędzi do Autoewaluacji Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkania odbyły się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku  w listopadzie 2014r. i maju 2015r. Celem tych konsultacji było sprawdzenie przydatności zmodyfikowanej wersji narzędzi do autoewaluacji działań w szkole promującej zdrowie (SzPZ), w tym:

  • zrozumienia zapisów (stwierdzeń) w ankietach i arkuszach zbiorczych oraz instrukcji do przeprowadzania badań,
  • dostosowania narzędzi do specyfiki SzPZ,
  • stopnia trudności i czasochłonności badania poszczególnych aspektów funkcjonowania SzPZ.

Wyniki pilotażu zostały wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji narzędzi, które są upowszechnione w we wszystkich wojewódzkich sieciach SPZ i stanowią podstawę do ubiegania się szkół o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.