Zespół ds Promocji Zdrowia.

Do zadań zespołu ds Promocji Zdrowia w I LO w Olsztynie należy organizowanie, koordynowanie i wdrażanie działań związanych z dbałością o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.

Skład zespołu:

lp Funkcja Imię i nazwisko

Stanowisko

 

Koordynator

Magdalena Stankiewicz Z-ca Dyrektora szkoły, nauczyciel - jęz. angielski
 

Zastępca

Dorota Wasilewska Nauczyciel- wych. fizyczne
  Członkowie - pracownicy pedagogiczni

Jolanta Skrzypczyńska

Barbara Sztyburska

Krystyna Mościcka

Anna Bereznowska

Katarzyna Zabielska

Żaneta Kędzierska

Elwira Czapiewska

Ewa Kacprzyk

Dyrektor szkoły, nauczyciel  - chemia

Nauczyciel- biologia

Nauczyciel- fizyka

Nauczyciel- chemia

Nauczyciel- EDB, wych. fiz.

Nauczyciel- jęz. francuski

Pedagog szkolny

Nauczyciel - jęz. angielski

  Członkowie- pracownicy niepedagogiczni

Katarzyna Kulik

Irena Siemaszko

Bogdan Andruszkiewicz

Sekretarka

Pielęgniarka

Kierownik administracyjny

  Członkowie-Uczniowie

Natalia Daniluk

i inni

Kl.2b, gazetka szkolna "Merkuriusz"