Od lutego do kwietnia 2015r przeprowadziliśmy autoewaluację działań szkoły z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi.