Z wielką dumą informujemy, że w ramach projektu zakładającego przeprowadzenie zajęć z pierwszej pomocy w naszym liceum, SP w Rusi i Gimnazjum Katolickim w Olsztynie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie otrzymało 7 000 złotych dotacji na jeszcze większy rozwój pierwszej pomocy .
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy !