W dniach 3-9 marca 2015 młodzież naszej szkoły wraz z jednym z opiekunów SKE Eurojedynki uczestniczyli w KarMUN 2015- czyli w symulowanych obradach ONZ w Budapeszcie. Międzynarodowa konferencja miała uroczyste otwarcie w pięknym i świeżo odrestaurowanym Parlamencie Węgierskim, zaś tematem obrad był terroryzm.

Naszą szkołę i kraj reprezentowali następujący uczniowie:

1. Oliwia Król(1c)- Komisja Naukowa

2. Aleksandra Lipowska(2a)- Rada Bezpieczeństwa

3. Wiktoria Rossa(1a)-Komisja Społeczna, Humanitarna i Kulturalna

4. Adam Ciejek (1b)- Szczyt G13

5. Łukasz Michnik(1b)-Szczyt G13

6. Alan Szewczak(1b)-Komisja Północnoatlantycka

Konferencja odbywała się w języku angielskim, delegaci –ambasadorzy poszczególnych krajów pracowali w swoim komisjach. Całość zakończyła się Zgromadzeniem Ogólnym, na którym zostały uchwalone rezolucje.

Aleksandra Lipowska, delegatka z Francji, otrzymała gromkie i spontaniczne brawa za swoje porywające przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego w dniu otwarcia. 

Delegaci zaś zostali zgromieni przez Sekretarza Ogólnego, jako, iż nie udzielił Izbie prawa do aplauzu(patrz film).

Na uwagę zasługują też skarpetki delegatów Adama Ciejka i Łukasza Michnika z Wielkiej Brytanii.(patrz zdjęcia).

Delegat Alan Szewczak z Francji nawiązał kontakty służbowe z delegatką Wiktorią z Litwy(na co dzień uczennicą II LO)-co dowodzi, iż między naszymi szkołami panuje przyjazna, sprzyjająca współpracy atmosfera(patrz zdjęcia).

Delegatka Wiktoria Rossa z Francji aktywnie pracowała w komisji, za co została nagrodzona wystąpieniem na kończącym obrady Zgromadzeniu Narodowym(patrz film).

Delegatka Oliwia Król z Francji wsławiła się napisaniem największej ilości wpływających na poprawę świata dokumentów.(patrz zdjęcia)

Kilka słów o filozofii MUN- czyli Model United Nations- symulowane obrady ONZ umożliwiają młodzieży poznanie złożoności stosunków międzynarodowych, które obejmują negocjacje między ludźmi o różnych poglądach, poszukiwanie konsensusu oraz determinację i cierpliwość w dochodzeniu swych racji. Dzięki takiemu doświadczeniu, uczniowie uczą się rozwiązywać problemy, osiągać porozumienia i kompromisy, a także nabywają umiejętności przywódcze. Wszystkie te korzyści procentują w przyszłości, bez względu na drogę życiową wybraną przez uczniów. Całe obrady odbywają się w języku angielskim i odzwierciedlają prawdziwe obrady ONZ z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur, standardów i protokołu.

Opiekunowie SKE Eurojedynki: Elżbieta Szczepkowska, Robert Szczepkowski

Zdjęcia: