SKE

Protokół z wyborów radnego do Młodzieżowej Rady Miasta w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Olsztynie

Termin wyborów: 18 listopada 2014

Liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów:
Daukszewicz Aleksandra - 15
Mazuchowski Michał – 7
Michnik Łukasz - 17
Szczęsnowicz Aleksandra - 41
Ziarek Weronika - 53
Złotkowski Jakub - 163
Żyliński - Jestadt Kajetan - 61

Mandat radnego otrzymał: Jakub Złotkowski


Liczba uprawnionych do głosowania: 569

Frekwencja: 63%

Nieważne głosy: 5

 

Opiekunowie szkolnej komisji wyborczej: Elżbieta Szczepkowska, Robert Szczepkowski
 

Debaty oxfordzkie

SKE Eurojedynki zaprasza na pierwszą rundę debat wg planu:

1. 1b i 1d - 20.11.2014, godz.14.30 w auli
2. 1e i 2b - 25.11.2014, godz.15.15 w sali 214
3. 1a i 1c - 27.11.2014, godz.14.30 w sali 214
4. 2a i 2f - 02.12.2014, godz.15.15 w auli

Serdecznie zachęcamy do dopingowania i udziału!!!

Opiekunowie SKE Eurojedynki: Elżbieta Szczepkowska, Robert Szczepkowski

Lista kandydatów ubiegających się o mandat radnego w Młodzieżowej Radzie Miasta

Daukszewicz Aleksandra – 1c
Mazuchowski Michał – 1e
Michnik Łukasz - 1b
Szczęsnowicz Aleksandra – 1a
Ziarek Weronika – 2a
Złotkowski Jakub - 2b
Żyliński - Jestadt Kajetan – 1e

Wybory odbędą się 18 listopada 2014r.
 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

 

20 października 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie rozpoczyna się kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału. Poniżej zamieszczone są podstawowe zasady i terminy związane z wyborami.

 

·        Do 30 października powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej przez samorząd szkolny

·        Do 3 listopada do godziny 1200  przedstawiciele samorządu szkolnego (Alicja Porębska i Jagoda Pabich z klasy IIIc) przyjmują zgłoszenia kandydatów na radnego

·        Każda szkoła ma jeden mandat

·        Radnym może zostać każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Olsztyn, kadencja trawa dwa lata.

·        Samorząd szkolny przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane pieczątką szkoły (na wybory należy również pobrać z sekretariatu listy uczniów, głosujący uczeń podpisuje się na tej liście przy swoim nazwisku)

·        Wybory przeprowadza komisja szkolna powołana przez samorząd, w pracach komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat radnego

·        Kandydatów na radnego może zgłosić zespół klasowy, koła zainteresowań działające w szkole, grupy co najmniej 10-osobowe. Kandydatów zgłasza się w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia terminu wyborów. Zgłoszenia kandydatów z listą podpisów osób zgłaszających przyjmują przedstawiciele samorządu (Jagoda Pabich i Alicja Porębska). Kampania wyborcza rozpoczyna się od dnia ogłoszenia terminu wyborów

·        Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. W razie równej liczy głosów odbywa się druga tura z udziałem najlepszych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Kandydować i głosować może każdy uczeń I Liceum w Olsztynie

·        Przewidywany termin wyborów to 18 listopada 2014 roku

 

Wszelkich informacji na temat wyborów udzielają przedstawicielki samorządu szkolnego Jagoda Pabich i Alicja Porębska z kl. IIIc.

 

 

Opiekunowie szkolnej komisji wyborczej: E. Szczepkowska, R. Szczepkowski

W dniach 24-26 września 2014 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Olsztyn Model United Nations 2014, czyli symulowanych obradach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematy, które były omawiane (oczywiście w języku angielskim) to między innymi rosyjskie wojska na Ukrainie, kryzys w Iraku czy handel ludźmi na świecie. Na te trzy dni uczniowie zamienili się w ambasadorów poszczególnych krajów a całość obrad, zachowanie uczniów i ich role odzwierciedlały prawdziwe obrady ONZ . Rozmowy w komisjach toczyły się na ważne, międzynarodowe tematy. Konferencja została zorganizowana przez II LO w Olsztynie. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

W Radzie Bezpieczeństwa: Zuzanna Krupa (Chiny), Oliwia Król (Iran), Marcin Bzdyra (Rosja) oraz Adam Ciejek (Wielka Brytania), Wiktoria Rossa (Syria),
W Komisji Doradczej ds Rozbrojenia: Łukasz Michnik (Wielka Brytania),
W Komisji ds Społecznych, Humanitarnych, Kulturalnych i Pomocy Humanitarnej: Aleksandra Lipowska(Niemcy), Arleta Sobieska(Japonia), Neneh Diallo (Pakistan), Magdalena Kawka(Meksyk), Zofia Walska(Wielka Brytania) oraz Jakub Złotkowski(Australia),
W Komisji ds Gospodarczych i Społecznych: Monika Adamowska(Meksyk), Monika Sobieraj(Francja) oraz Alan Szewczak(Pakistan).
Kolejne wyzwania czekają naszych uczniów na KARMUN 2015 w Budapeszcie.

Opiekunowie SKE „ Eurojedynki”: Elżbieta i Robert Szczepkowscy

 

Kilka zdjęć z OLMUN:

View the embedded image gallery online at:
https://lo1.olsztyn.pl/index.php/testowe?start=9#sigProIdc7d781a496
 

 

 

 


 

Wyniki symulowanych wyborów do Parlamentu Europejskiego zorganizowanych przez Szkolny Klub Europejski w dniu 23 maja 2014 r.

 

Debaty oksfordzkie 2012/2013

Szkolny Klub Europejski rozpoczyna tegoroczny cykl debat oksfordzkich. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do oglądania zmagań klas pierwszych i drugich. Informacje dotyczące terminów debat można uzyskać u opiekunów SKE.

Zestawy par i tematów

Klasy 1b – 1e

Temat: Czy słuszne jest dopuszczenie w Polsce żywności genetycznie modyfikowanej?

Klasy 2e – 2c

Temat: Czy Turcja powinna zostać przyjęta do UE?

Klasy 1a – 1d

Temat: Czy kraje UE powinny podpisywać pakt fiskalny?

Klasy 2b – 2f

Piłkarskie Euro 2012 w Polsce – sukces czy porażka?

Opiekunowie debat oksfordzkich: p. Elżbieta Witkowska, p. Robert Szczepkowski

 

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego ”EuroJedynki” w roku szkolnym 2010/2011

Opiekunowie: Urszula Butkiewicz-Grgić, Robert Szczepkowski

 

      

·         18.11.10 SKE zorganizował prawybory samorządowe w ILO

Wyniki prawyborów prezydenta Olsztyna w ILO z dnia 18.11.2010

 

1. Czesław Jerzy Małkowski – 27,82%

2. Piotr Władysław Grzymowicz – 27,07%

3. Janusz Cichoń – 23,31%

4. Marcin  Robert Kulasek – 7,52%

5. Ryszard Prątkowski – 5,26%

6. Jerzy Szmit – 3%

7. Jan Kucharski – 0,75%

Głos oddały 133 osoby. Frekwencja wyniosła 20,43%.

 

·        29.11.10 – odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Mateusz Dziewulski i Adam Czarnecki z kl. IIID zakwalifikowali się do etapu okręgowego olimpiady

·        20 grudnia 2010 roku w sali sesyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” zorganizowana przez Pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka.Była to jedyna tego typu konferencja w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas konferencji uczniowie ILO przeprowadzili debatę pt.„Prawa i wolności dziecka. Świadomość i odpowiedzialność”,której uczestnikami byli:

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Lidia Staroń, Posłanka na Sejm RP

Dr Jan Orgelbrand, Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego

Marian Podziewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Insp. Sławomir Mierzwa, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

 

·        III-IV 2011 uczniowie SKE przeprowadzili międzyklasowe debaty oksfordzkie. Do rundy finałowej zakwalifikowały się klasy IIb, IIc i IIId. Pierwsze miejsce zajęła klasa IIc w składzie: Jakub Blonkowski, Dorota Chrapkowska, Michał Czerwiński, Judyta Gorczyca, Jakub Jastrzębski, Paweł Łangowski, Sławomir Mederski

·        01.04.11 – konkurs „Dzień Europejski” z udziałem klas I i II ILO – prezentacje strojów, scenek i potraw charakterystycznych dla krajów Europy

·        W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie SKE współpracowali z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela

 

 

Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego ”EuroJedynki” w roku szkolnym 2011/2012

Opiekun: Robert Szczepkowski

 

·        6.10.2011 – uczniowie SKE przeprowadzili prawybory parlamentarne w ILO

Wyniki głosowania do Sejmu

 

Komitet Wyborczy Ruch Palikota – 35,4%

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – 21,7%

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 10,1%

Komitet Wyborczy Prawica – 6%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,6%

Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza – 5%

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 5%

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80 – 1%

 

Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów na listach sejmowych (podane są partie, które przekroczyły próg wyborczy)

PiS – Iwona Arent

PJN – Urszula Krakowiak

SLD – Tadeusz Iwiński

Ruch Palikota – Tomasz Makowski

PSL – Zbigniew Włodkowski

PO – Janusz Cichoń

Prawica – Piotr Lisiecki

 

 

Wyniki głosowania do Senatu

 

Pierwsze miejsce zajął Ryszard Górecki, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

 

Frekwencja wyborcza w szkole wyniosła 31%

 

·        18.11.2011 – szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

·        Redagowanie gazetki ściennej o tematyce europejskiej

·        Debaty Oksfordzkie 2011/2012: do finału mędzyklasowych debat oksfordzkich zakwalifikowały się klasy IIa, IIb i IIe. W rundzie finałowej najlepsza okazała się klasa IIe

 
Młodzież ze SKE „EuroJedynki” działa bardzo aktywnie, propagując wiedzę o Unii Europejskiej. Historia naszego Klubu sięga już 10- ciu lat, założyła go Pani profesor Ryszarda Sachadyn. W tym czasie wniósł duży wkład, dostarczając lokalnej społeczności informacji z zakresu tematyki unijnej.
 Młodzież bierze udział w licznych konkursach i olimpiadach, pogłębiając swoją wiedzę o Unii, by później wykorzystać zdobyte informacje w działaniach „EuroJedynek”. Nasz Klub Europejski spotyka się z innymi klubami w Olsztynie i województwie, by wymieniać się doświadczeniami, czy wspólnie zorganizować np. debaty oksfordzkie, które stały się sławne w Olsztynie, gdyż to m.in. nasi uczniowie rozpowszechnili i zachęcili inne kluby do dyskutowania o kwestiach UE na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszelkich zasad kultury politycznej, angażując w debaty mass media i naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Młodzież bierze co roku udział w obchodach Dnia Europy, a w tym roku klub zorganizował wystawę „Bliżej Europy”, którą obejrzeli uczniowie I LO i przedstawiciele innych klubów europejskich.Na wystawie gościli również dziennikarze.
 

 

 


 
Dyskusje międzyklubowe, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń.
 
 
 
Regulamin międzyklasowych debat oksfordzkich I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Olsztynie
           
Debaty oksfordzkie to sztuka dyskusji na najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich zasad kultury politycznej. Założeniem debat jest nauczyć młodych ludzi nie tylko dyskutować, ale przede wszystkim poprzez dyskusję ukształtować pewne nawyki kulturalnego traktowania drugiego człowieka mającego odmienne poglądy.
Debatom przyświeca motto:
Dyskutuj tak, by Twe słowa miały odzwierciedlenie w najważniejszych zasadach, w duchu tolerancji i poszanowania odmiennych przekonań niż Twoje.
 
„Głos jest wolny
wolny pomad wszystko
nic nie jest niemożliwe,
a my dbamy o to, co o nas pomyślą.
Kiedy się budzisz
-          wolno Ci krzyczeć, jaki miałeś sen.
Z ekranu telewizora wolno Ci zetrzeć przemoc i krew,
gdyż
Twój głos jest wolny”
 
Debacie przewodniczy Marszałek debaty, który ją rozpoczyna, zaprasza Mówców do zabrania głosu. Jego zadaniem jest również przypominanie o regulaminie debaty, jeśli któryś z Mówców przekroczy zasady w niej obowiązujące. Marszałkowi pomaga Sekretarz, który pilnuje czasu przemawiania poszczególnych Mówców. W razie przekroczenia, przyznanego na mocy regulaminu, czasu, informuje o tym Marszałka, który prosi o zakończenie wypowiedzi. Upomniany Mówca ma prawo skończyć zdanie, jeśli upomnienie pojawiło się w środku czy na początku wypowiedzi. Mówcy muszą zawsze kończyć zdanie, jeśli nie chcą narazić się na utratę punktów.
 
Debata składa się z dwóch części: I część stanowią wypowiedzi Mówców, w trakcie których nikt z publiczności nie ma prawa zadawać pytań do Mówców. II część polega na udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania, jak również na zadawaniu pytań. Drużyny mogą zadawać sobie pytania, bądź pytania mogą zostać zadane ze strony publiczności. Marszałek pilnuje, by dla równych szans, pytania i odpowiedzi były zadawane w takiej samej ilości dla każdej drużyny. Marszałek również informuje o przeznaczonym czasie na II część debaty (np.10-20 minut).
 
I cześć debaty
1.         W międzyklasowych debatach oksfordzkich spotykają się drużyny poszczególnych klas, wyłonione na drodze losowania. Losowane są również strony w debacie (propozycja – opozycja do tematu). Debaty są organizowane w ramach działalności SKE „EuroJedynki”, toteż tematyka debat wiąże się z Unią Europejską. Temat debaty jest podawany przez Szkolne Jury co najmniej tydzień przed planowanym terminem debaty.
2.         Jedna z drużyn jest zwana propozycją, druga – opozycją.
3.         W każdej drużynie występuje 5 Mówców, zwanych dalej Mówcą pierwszym, drugim itd. Jeżeli któryś z Mówców jest nieobecny, wówczas drużyna ustala między sobą, który z Mówców będzie zabierał głos za Mówcę nieobecnego.
4.         Zadania Mówców:
Mówca 1: wprowadza w temat, podaje 2-3 argumenty na poparcie tezy
Mówca 2: rozwija argumenty Mówcy 1 i podaje kolejne
Mówca 3: nawiązuje do argumentów Mówcy 2 i dodaje nowe
Mówca 4: musi ustosunkować się do argumentów Mówców 1-3 z drużyny przeciwnej, jego zadanie jest najtrudniejsze, gdyż musi stworzyć kontratak na argumentację przeciwników
Mówca 5: podsumowuje argumentację swojej drużyny, wygłasza tzw. „mowę końcową”, mającą na celu przekonanie Jury co do zasadności tez postawionych przez drużynę.
Mówcy na poparcie swoich tez mogą na ręce Jury przedkładać materiały źródłowe, ankiety, wykresy itp. Mogą również prezentować je przed publicznością. Taki sposób prezentacji jest najwyżej punktowany.
 
 
Czas: Mówca 1,2,3 i 5 mają po 3 minuty na przedstawienie argumentów, natomiast Mówca 4 ma 4 minuty. Za przekroczenie limitu czasu jury odejmuje 1 bądź 2 punkty. O ilości pozostałego czasu informuje Mówcę Sekretarz debaty poprzez położenie karteczek na mównicę. Jeśli Mówca przekroczył przeznaczony dla niego czas, Sekretarz ma obowiązek poinformować go słowami; „czas minął”. Po tym komunikacie, Mówca ma obowiązek zakończyć swą wypowiedź, ponadto musi skończyć zdanie.
5. Pytanie – informacja: podczas przemawiania Mówcy, drużyna przeciwna ma prawo zadawać pytania bądź prosić o wyjaśnienie pewnych rzeczy, wówczas sygnalizuje się to poprzez podniesienie ręki i należy czekać na reakcję Mówcy (brak reakcji Mówcy, czyli zlekceważenie przeciwnika jest jednoznaczne z przyznaniem punktów karnych przez Jury). Mówca musi zareagować na podniesione ręce drużyny przeciwnej, udzielając prawa głosu bądź odrzucając. Jeśli Mówca zezwoli na zadanie pytania itp., to wyraża to słowami: „proszę”, „zezwalam” wskazując na konkretnego Mówcę z drużyny przeciwnej. Jeśli nie zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi, wówczas musi powiedzieć; „nie, dziękuję”, „dziękuję, odrzucam”. Po tej procedurze Mówca, któremu udzielono prawa głosu, ma obowiązek wypowiedzieć słowa: „pytanie” lub „informacja” – informując w ten sposób stojącego przy mównicy Mówcę o swoim zamiarze np. zadania pytania czy poproszenia o wyjaśnienie pewnych rzeczy, sprecyzowania, podania źródeł itp. Należy pamiętać, iż nie dolicza się czasu, więc Mówca, który zdecyduje się udzielać odpowiedzi, wyjaśnień itp. czyni to w czasie przeznaczonym na swoją wypowiedź, więc musi liczyć się z tym, że może nie zdążyć z wygłoszeniem swoich argumentów. Decyzja zawsze należy do Mówcy.
6. Kultura polityczna
Każdy z Mówców, po raz pierwszy zabierając głos, ma obowiązek powitać wszystkich np. takimi słowami: „Witam Szanownego Pana Marszałka, Sekretarza, Jury, drogich oponentów, koleżanki i kolegów z drużyny, szanowną publiczność”. Mówca występujący po raz kolejny nie musi już witać wszystkich, natomiast zaczynając przemowę bądź w jej trakcie może zwracać się do słuchaczy tymi słowami: „ Szanowni Państwo, szanowna publiczności, szanowny panie marszałku, szanowna pani, panie”. Zawsze po zakończeniu przemowy należy podziękować za wysłuchanie argumentacji słowami; „dziękuję”, „dziękuję za uwagę”.
Niedopuszczalne jest zwracanie się do Mówców z drużyny przeciwnej per ”ty”. Za takie zachowanie odejmowane są punkty.
7. Strój
Debaty oksfordzkie przywędrowały do nas z Wielkiej Brytanii i zgodnie z tradycją Mówców biorący w nich udział obowiązuje podkreślający powagę debat strój, tj. panowie w garniturach, panie w żakietach, białych bluzkach, spódnicach. Ważne są również kolory. Drużyny mogą być w barwach czarnych, szarych, brązowych, białych niedopuszczalne są stroje w jaskrawych kolorach (odejmuje się punkty)  
8. Jury
Jury może być dwuosobowe, w jego skład wchodzą nauczyciele I LO im. A. Mickiewicza, którzy przyznają punkty w kategoriach: argumenty, kultura polityczna, pytania-odpowiedzi, czas, strój. Wygrywa ta drużyna, która nazbiera najwięcej punktów. Od decyzji Jury nie można się odwołać, gdyż jest to organ ostatecznie orzekający o wyniku międzyklasowych debat w I LO im. A. Mickiewicza w Olsztynie.
 II część debaty – pytania-odpowiedzi
Pierwsze pytanie zawsze powinno być zadawane propozycji, gdyż to ona zawsze zaczyna debatę. Po czym pytania zadawane są na przemian.
 
 
 
Zgodnie z zasadą fair play - niech wygra lepszy 
Powodzenia!
Urszula Butkiewicz
opiekun SKE „EuroJedynki”
                
 
 
 
            Szkolny Klub Europejski „EuroJedynki” działający przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie już od 2004 roku bierze udział w debatach oksfordzkich i dyskusjach międzyklubowych o tematyce unijnej. Zdobyte doświadczenia członkowie klubu wykorzystują do propagowania wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i społeczności lokalnej.
 
HISTORIA DEBAT OKSFORDZKICH 2004-2007
 
2004 rok
1.         14.01.2004 roku SKE „Realna Europa” przy VIII LO w Olsztynie zaprosił SKE „EuroJedynki” do wzięcia udziału w debacie: „Czy Polska dobrze robi wstępując do Unii Europejskiej?”
2.         24.02.2004 roku Stowarzyszenie Młode Centrum zaprosiło „EuroJedynki” do wzięcia udziału w drugiej edycji międzyszkolnego konkursu debat oksfordzkich, o tematyce dotyczącej szkolnictwa średniego w UE. „EuroJedynki” zajęły I miejsce wśród szkół średnich w Olsztynie.
3.         30.03.2004 roku „EuroJedynki” i „Realna Europa” debatowały na temat: „Czy po wstąpieniu do UE polska gospodarka znacznie zyska na otwartych granicach?”
4.         06.04.2004 r. „EuroJedynki” odniosły zwycięstwo nad SKE przy IV LO w Olsztynie debatując na temat: „UE dostrzega problemy młodzieży”
5.         20.04.2004 r. „EuroJedynki” spotkały się z „Realną Europą” na debacie finałowej na temat: „Polskie przedsiębiorstwa mają szansę wybicia się na rynku europejskim”. „EuroJedynki” zajęły III miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w województwie Warmińsko-Mazurskim.
6.         27.05.2004 r. „EuroJedynki” zostały zaproszone przez SKE „Nasza Europa”na spotkanie i debatę z viceambasadorami Królestwa Wielkiej Brytanii Timmem Simmonsem i Szwecji Ianem Ambergiem
7.         07.12.2004 r. „EuroJedynki” spotkały się ze SKE III LO i odniosły zwycięstwo w III edycji debat oksfordzkich, zajmując I miejsce wśród szkół licealnych w Olsztynie. Temat debaty: „Czy warto działać w organizacjach pozarządowych?”
 
2006 rok
 
8. „EuroJedynki” spotkały się z „Naszą Europą” SKE II LO i Panią dr Teresą Astramowicz-Leyk –wykładowcą akademickim UW-M i wzięły udział w dyskusji upamiętniającej wstąpienie Polski do UE na temat: „Polska dwa lata po akcesji
-          praca Polaków za granicą
-          stereotypy o Polsce i Polakach
-          szanse i wyzwania, jakie daje nam UE”
9. Co roku (od 2004) w I LO odbywają się wewnątrzklasowe i międzyklasowe debaty oksfordzkie organizowane przez „EuroJedynki”. Rok 2006 to już III edycja pod hasłem:
„Unijne mity-prawda czy fałsz?”
W ramach międzyklasowych debat dyskutowano m.in.:
-          Czy UE to układ, w którym korupcja jest możliwa?
-          Czy UE ogranicza suwerenność kraju członkowskiego?
-          Jakie wartości w krajach UE są najważniejsze?
-          Czy członkostwo w UE może prowadzić do unifikacji kultury, obyczajów i produkcji?
-          W jaki sposób UE odnosi się do nietykalności życia ludzkiego?
 
Wyniki III edycji międzyklasowych debat oksfordzkich:
I miejsce – II B
II miejsce – II F
III miejsce – II C
 
Rok 2007
10. „EuroJedynki” 30.01.2007 roku zaprosiły do udziały w dyskusji Pana prof.dr hab. Arkadiusza Żukowskiego, politologa, pracownika UW-M w Olsztynie, wszystkie kluby europejskie w Olsztynie, jak również mass media, pod hasłem:
„Być obywatelem Unii Europejskiej”
Tematyka dyskusji:
-          Z jakimi prawami i obowiązkami wiąże się obywatelstwo UE?
-          Jaką rolę w UE pełni Rzecznik Praw Obywatelskich?
-          Czy obywatele UE mogą leczyć się w dowolnym kraju?
-          Czy w UE stosuje się wspólne standardy bezpieczeństwa i ochrony pracy?
-          W jaki sposób UE uregulowała kwestie związane z ruchem drogowym?
-          Czy w UE wprowadzony został jednolity podatek dochodowy od osób fizycznych?
-          Na czym polega unijna procedura nostryfikacji dyplomów?
-          Czy pracujący „na czarno” są zagrożeniem dla UE?
-          Czy UE zajmuje się oświata, kształceniem zawodowym i młodzieżą?
-          Czy UE podejmuje działania dla realizacji polityki równouprawnienia?
-          Czy UE podejmuje programy skierowane do młodzieży?
-          Czy integracja europejska niesie ze sobą zagrożenie kosmopolityzmem?
-          Czy UE prowadzi własną politykę zagraniczną?
-          W jaki sposób UE walczy ze zorganizowaną przestępczością?
-          Czy w UE działa również Amnesty International?
 

 
Program „MŁODZI GŁOSUJĄ” organizowany przez CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ od 1995 roku
 
Od 2004 roku SKE „EuroJedynki” bierze udział w Programie.
1.         „EuroJedynki” zrealizowały w I LO młodzieżowe wybory parlamentarne – PARLAMENT EUROPEJSKI – MŁODZI GŁOSUJ¡
2.         W 2005 r. „EuroJedynki” zorganizowały w I LO wybory do parlamentu RP
3.         W 2006 r. „EuroJedynki” przeprowadziły w I LO Młodzieżowe Wybory Samorządowe.
 
 
 
OBRADY SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
Uczniowie ze SKE „EuroJedynki” biorą udział w konkursie na najlepszą pracę, by zostać posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży.
2004 rok : X sesja Sejmu pod hasłem: „Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym prawem”
Tematyka prac pisemnych:
-          Jestem cząstką społeczeństwa, więc mam prawo i obowiązek tworzenia właściwego wizerunku Polski.
-          Polacy w UE. Czy nowe znaczenie polskiego patriotyzmu?
-          Co to znaczy być dobrym obywatelem?
 
2005 rok: XI sesja Sejmu pod hasłem: „Demokracja – warunki jej umacniania”
Tematyka prac pisemnych:
-          Poszanowanie prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym (wybory, referenda, konsultacje) podstawowymi obowiązkami obywatela demokratycznego państwa.
-          Tolerancja – gwarantem demokracji.
-          Postawy destrukcyjne: brutalizacja życia, nieuczciwość, terroryzm...-zagrożeniem dla demokracji.
 
2006 rok: XII sesja Sejmu pod hasłem: „Ekologia-wybór przyszłości”
Tematyka prac pisemnych:
-          Ekologia w polityce i gospodarce.
-          Człowiek w zgodzie z naturą.
-          Moje działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
 
 
PROGRAM ZOSTAń AMBASADOREM KONSTYTUCJI EUROPEJSKIEJ
2005
Patronat honorowy – Posłowie do PE
Bronisław Geremek- minister spraw zagranicznych RP w l. 1997-2000
Jan Kułakowski – główny negocjator RP z UE w l. 1998-2001
Uczeń ze SKE „EuroJedynki” Bartosz Grzywacz został ambasadorem Konstytucji Europejskiej.
 
 
 

 
Konkursy i Olimpiady  2003-2007, w których brała młodzież ze SKE „EuroJedynki” odnosząc większe bądź mniejsze sukcesy
 
 
1. Konkurs zorganizowany przez posła do PE pana Bogusława Rogalskiego w 2005 roku na temat: Jak rozumiesz we współczesnym świecie myśl Romana Dmowskiego „Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie (...).
Wygrał uczeń ze SKE Bartosz Grzywacz
2. Konkurs zorganizowany przez OHP pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na temat: Mój wymarzony zawód w UE.
Wygrał uczeń ze SKE Adam Skrzypowski, a Natalia Glinka otrzymała wyróżnienie
3. Olimpiada Wiedzy o UE, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, 2003 r.
4. Olimpiada Wiedzy o UE „Młodzież w UE”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003/2004
5. III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Jednoczącej się Europie zorganizowany przez SKE V LO im. Wspólnej Europy, 2004
5. Olimpiada Wiedzy o UE „Unia Gospodarczo-Walutowa”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2005/2006
6. XLVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym „Fundusze strukturalne i polityka regionalna UE”, pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Pracy- Jerzego Hausnera, Warszawa 2004
7. XLVI Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym „Społeczeństwo obywatelskie”, pod patronatem prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza oraz Krzysztofa Zanussiego, Warszawa 2005
8. XI Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, zorganizowana przez UMK Toruń, 2003/2004
9. XII Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, „Demokracja – Prawa Człowieka – Rządy Prawa”, pod hasłem „Prawo do poszanowania życia prywatnego”, zorganizowana przez UMK Toruń, 2004/2005
10. XIII Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, „Demokracja – Prawa Człowieka – Rządy Prawa”, zorganizowana przez UMK Toruń, 2005/2006
11. XIV Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka im. Jana Pawła II „Demokracja – Prawa Człowieka – Rządy Prawa”, „Zakaz niewolnictwa i poddaństwa – współczesne formy niewolnictwa” zorganizowana przez UMK Toruń, 2006/2007
12. XLVIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym „Społeczeństwo informacyjne”, Warszawa 2006/2007
13. Olimpiada Wiedzy o UE „Polska i Polonia w UE”, ”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006/2007
14. Olimpiada Wiedzy o UE, edycja XI, „Współpraca transgraniczna”, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński, 2006/2007
 
 

 
Organizacja spotkań klubów europejskich z Olsztyna podczas wystawy „Bliżej Europy” (24.01.2007r.) i dyskusji „Być Obywatelem UE”(30.01.2007 r.), wymiana doświadczeń
 
 

 
SZKOLENIE DLA OPIEKUNóW SZKOLNYCH KLUBóW EUROPEJSKICH województwa warmińsko – mazurskiego oraz dla ucziów działających w klubach(19-20.11.2006 r.)
 
-prezentacja Programu Sokrates-Comenius
-zarządzanie projektem
-wypełnianie wniosków (Program Sokrates)
-prezentacja Programu Młodzież, wymiana młodzieży, praca nad projektem
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw kulturalnych dla opiekunów SKE i członków SKE na temat programu Sokrates-Comenius i Programu Młodzież, wymiana doświadczeń między klubami
 
REGIONALNY ZJAZD SZKOLNYCH KLUBóW EUROPEJSKICH  województwa warmińsko-mazurskiego (05.12.2006r.)
 
-prezentacja realizowanych i planowanych działań SKE
-wymiana doświadczeń
-dyskusja ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia udziału w międzynarodowej wymianie młodzieży
-prezentacja europejskiej sieci informacji młodzieżowej EURODESK
-informacja o nowym programie unijnym „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”
 
Zjazd został zorganizowany przez Podlaskie Centrum Informacji Europejskiej, Towarzystwo Amicus oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
 

 

Co roku SKE „EuroJedynki” bierze udział w obchodach 9 maja. Obchody odbywały się w Parku Jakubowym w Olsztynie.
 

 

Wystawa „Bliżej Europy”(24.01.2007 r.)
Wystawa prezentująca państwa Unii Europejskiej, którą mogli obejrzeć nie tylko uczniowie I LO, ale również wszystkie kluby europejskie w Olsztynie, jak również mass media.